Espace Social Télé-Service, dat in 1961 werd opgericht, is een private en pluralistische vzw met als missie het onthalen en begeleiden van eenieder die in moeilijkheden zit, in een precaire situatie of grote armoede leeft.

De vzw heeft ook, binnen het kader van de sociale economie, als doel de sociale en professionele integratie van werkzoekenden die ver staan van de arbeidsmarkt staan, aan de hand van dienstverlening en het produceren van goederen voor inwoners, verenigingen, gemeenschappen en ondernemingen.

Om deze doelen te bereiken voert Espace Social globale, gerichte en preventieve sociale acties, via projecten en cellen die onderverdeeld worden in 3 activiteitenhubs.

 

Arbeidsfilosofie

 

Onze filosofie voor maatschappelijk werk berust op de sterke overtuiging dat iedereen expertise heeft, potentieel, speciale kennis die de maatschappij zeker kunnen baten. We willen deze capaciteiten, vaardigheden en individuele verhalen ten volle benutten in ons collectief project voor een alternatief maatschappelijk model dat rechtvaardiger en solidair is.

 

Verschillende
diensten

 

We brengen deze arbeidsfilosofie in de praktijk met onze verschillende diensten en projecten, waar we steeds waken over het evenwicht tussen individueel, collectief en communautair maatschappelijk werk en de sociale en professionele insertie van de meest kwetsbare personen. Deze werkmethode stimuleert deelname en draagt bij tot het “samen leven” dat onze maatschappij zo ontbeert.

 

Een oord
van solidariteit

 

Dit beeld wordt verder verrijkt door de diversiteit van onze werknemers en vrijwilligers die al hun krachten, vaardigheden en ervaring bundelen in het dagelijks werk. Deze kleurrijke en levendige ploeg zorgt voor een oord van solidariteit voor armoedebestrijding in Brussel.

 

Diversiteitslabel

Voor haar intern diversiteitsbeleid won Espace Social Télé-Service voor een tweede maal het “Diversiteitslabel” van de Minister van Werk van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Algemeen Directeur van Actiris.

Label diversité


 

Onze vzw wordt erkend en gesteund door 

De Franstalige Brusselse overheidsdienst (Franse Gemeenschapscommissie) als Actiecentrum voor sociale en globale actie en als dienst voor Schuldbemiddeling (met initiatiefbudget)

Logo COCOF Francophones Bruxelles

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel als een “Sociale en Democratische Onderneming” binnen het kader van de maatschappelijke integratie-economie

Logo Service Public régional de Bruxelles

Door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (met initiatiefbudget) als dagcentrum voor daklozen (projet: Consigne Article 23)

Logo cocom 3c fr nl

De Federatie Wallonië-Brussel voor onze dienst Juridische Bijstand van de eerste lijn (erkenning zonder financiering)

FWB QUADRI VERTI 01