Wie zijn we?

Espace Social Télé-Service, dat in 1961 werd opgericht, is een private en pluralistische vzw met als missie het onthalen en begeleiden van eenieder die in moeilijkheden zit, in een precaire situatie of grote armoede leeft.

Om deze doelen te bereiken voert Espace Social globale, gerichte en preventieve sociale acties, via projecten en cellen die onderverdeeld worden in 3 activiteitenhubs:

INDIVIDUELE ONDERSTEUNING

begeleiden, oriënteren en concrete steun van personen met problemen

voorkomen dat de situatie van de betrokkene verslechterd

informeren om rechten te doen gelden

Individuele hulp ondersteunt collectieve en communautaire sociale acties waar mogelijk

COLLECTIEVE EN COMMUNAUTAIRE ACTIES

sociale banden herstellen alsook een sfeer van solidariteit en sociale cohesie scheppen

preventie en strijd tegen eenzaamheid en sociale en culturele uitsluiting

maatschappelijke en structurele verandering teweegbrengen

HUB SOCIALE EN PROFESSIONELE INTEGRATIE

potentieel volledig benutten door sociale en professionele integratie en dienstverlening

een stabiel kader verschaffen voor tewerkstelling en opleiding, om een doelgroep te helpen die bestempeld wordt als “ver van de arbeidsmarkt verwijderd”

de mogelijkheid bieden om professionele ervaring op te doen voor mensen die weer een werkritme willen vinden

Arbeidsfilosofie

Onze filosofie voor maatschappelijk werk berust op de sterke overtuiging dat iedereen expertise, potentieel en speciale kennis heeft die de maatschappij zeker kan baten. We willen deze capaciteiten, vaardigheden en individuele verhalen ten volle benutten in ons collectief project voor een alternatief maatschappelijk model dat rechtvaardiger en solidair is.

Een reeks diensten

We brengen deze arbeidsfilosofie in de praktijk met onze verschillende diensten en projecten, waar we steeds waken over het evenwicht tussen individueel, collectief en communautair maatschappelijk werk en de sociale en professionele insertie van de meest kwetsbare personen. Deze werkmethode stimuleert deelname en draagt bij tot het “samen leven” dat onze maatschappij zo ontbeert.

Solidariteit

Dit beeld wordt verder verrijkt door de diversiteit van onze werknemers en vrijwilligers die al hun krachten, vaardigheden en ervaring bundelen in het dagelijks werk. Deze kleurrijke en levendige ploeg zorgt voor een oord van solidariteit voor armoedebestrijding in Brussel.

Historique

1961

Création de l’asbl « Télé-Service », un service social polyvalent ou une « polyclinique sociale » où on prend en charge toute personne qui appelle notre numéro. Le fondateur, Charles Gielen, développe aussi une philosophie toujours actuelle : « ll n’y a pas d’aide efficace si elle ne s’attaque pas aux causes de la détresse et de la pauvreté. »

1991

Mise en place de l’agrément du CASG : Centre d’Action Sociale Globale

1995

Création de la Consigne Article 23 suite à une réflexion émanant du service social : proposer un accueil et une aide social aux personnes sans-abris.

2000

Changement de nom et d’adresse. Les 7 maisons de la rue du Boulet se regroupent dans un seul bâtiment boulevard de l’Abattoir. L’asbl devient alors officiellement « Espace Social Télé-Service ». Le changement de nom évoque une offre plurielle, une complémentarité d’interventions possibles, la possibilité d’un déploiement collectif et communautaire et le dégagement d’une issue pour les personnes dans un cadre élargi.

Diversiteitslabel

Voor haar intern diversiteitsbeleid won Espace Social Télé-Service voor een derde maal het “Diversiteitslabel” van de Minister van Werk van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Algemeen Directeur van Actiris.

Structuur

Partners

Nevenbevoegdheden