Wie zijn we?

Espace Social Télé-Service, dat in 1961 werd opgericht, is een private en pluralistische vzw met als missie het onthalen en begeleiden van eenieder die in moeilijkheden zit, in een precaire situatie of grote armoede leeft.

Om deze doelen te bereiken voert Espace Social globale, gerichte en preventieve sociale acties, via projecten en cellen die onderverdeeld worden in 3 activiteitenhubs:

INDIVIDUELE ONDERSTEUNING

begeleiden, oriënteren en concrete steun van personen met problemen

voorkomen dat de situatie van de betrokkene verslechterd

informeren om rechten te doen gelden

Individuele hulp ondersteunt collectieve en communautaire sociale acties waar mogelijk

COLLECTIEVE EN COMMUNAUTAIRE ACTIES

sociale banden herstellen alsook een sfeer van solidariteit en sociale cohesie scheppen

preventie en strijd tegen eenzaamheid en sociale en culturele uitsluiting

maatschappelijke en structurele verandering teweegbrengen

HUB SOCIALE EN PROFESSIONELE INTEGRATIE

potentieel volledig benutten door sociale en professionele integratie en dienstverlening

een stabiel kader verschaffen voor tewerkstelling en opleiding, om een doelgroep te helpen die bestempeld wordt als “ver van de arbeidsmarkt verwijderd”

de mogelijkheid bieden om professionele ervaring op te doen voor mensen die weer een werkritme willen vinden

Arbeidsfilosofie

Onze filosofie voor maatschappelijk werk berust op de sterke overtuiging dat iedereen expertise, potentieel en speciale kennis heeft die de maatschappij zeker kan baten. We willen deze capaciteiten, vaardigheden en individuele verhalen ten volle benutten in ons collectief project voor een alternatief maatschappelijk model dat rechtvaardiger en solidair is.

Een reeks diensten

We brengen deze arbeidsfilosofie in de praktijk met onze verschillende diensten en projecten, waar we steeds waken over het evenwicht tussen individueel, collectief en communautair maatschappelijk werk en de sociale en professionele insertie van de meest kwetsbare personen. Deze werkmethode stimuleert deelname en draagt bij tot het “samen leven” dat onze maatschappij zo ontbeert.

Solidariteit

Dit beeld wordt verder verrijkt door de diversiteit van onze werknemers en vrijwilligers die al hun krachten, vaardigheden en ervaring bundelen in het dagelijks werk. Deze kleurrijke en levendige ploeg zorgt voor een oord van solidariteit voor armoedebestrijding in Brussel.

Geschiedenis

1961

Oprichting van de vzw ‘Télé-Service’, een polyvalente sociale dienst of ‘sociale polikliniek’ waar iedereen die ons nummer belt hulp ontvangt. De oprichter, Charles Gielen, ontwikkelde een filosofie die nog steeds actueel is: “Hulp is pas doeltreffend als men ook de oorzaak van de wanhoop en armoede aanpakt.”

1991

Invoering van de “CASG” erkenning (Centre d’Action Sociale Globale)

1995

‘Consigne Article 23’ wordt ontwikkeld naar aanleiding van gesprekken binnen de sociale dienst en is gericht op sociale dienstverlening en onthaal voor dakloze personen.

2000

De vzw verandert van naam en adres. De 7 huizen van de Kogelstraat worden in één gebouw ondergebracht in de Slachthuislaan. De vzw heet vanaf nu officieel ‘Espace Social Télé-Service’. Deze nieuwe naam verwijst naar het pluralistisch en aanvullend aanbod met tal van mogelijke interventies, naar een collectieve en communautaire implementatie van oplossingen in een breder kader.

Diversiteitslabel

Voor haar intern diversiteitsbeleid won Espace Social Télé-Service voor een derde maal het “Diversiteitslabel” van de Minister van Werk van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Algemeen Directeur van Actiris.

Structuur

Partners

Nevenbevoegdheden